स्वास्थ्य सेवा विभागले स्तरवृद्धिको लागि माग्यो कागजपत्र

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्य सेवा विभागले स्तरवृद्धिको लागि कागजपत्र पठाउनको लागि अनुरोध गरेको छ।

बिहिबार एक सुचना जारी गरी विभागले स्तरवृद्धिको लागि पेश भएका उमेदवारले समयमा कार्य सम्पादन मूल्याकंन पेश नगर्दा स्तरवृद्धिको काममा असहज भएको जनाएको छ।

विभागले छैठौ तह सम्मका कर्मचारीको स्तरवृद्धिको निवेदन पेश भएकाका हकमा भने कामकाज भइरहेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य तर्फका २०७६ पौष महिना र २०७७ असार महिना स्तरवृद्धिका लागि निवेदन पेश गरेका हकमा कार्य सम्पादन मूल्याकंन १५ दिनभित्रमा विभागमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।

त्यसैगरी, २०७४ /०७५ र ०७५ /०७६ को कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकन र २०७७ पौष महिनामा निवेदन पेश गरेको हकमा भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र ०७६ /०७७ को अनिवार्य दुई आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकनलाई सुचना जारी भएको १५ दिनभित्र विभागमा पेश गर्ने अनुरोध गरिएको छ।

 

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published.