स्वास्थ्य सेवा विभागले भन्यो -स्तरवृद्दिका आवश्यक कागजपत्र पेश गर्नु

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७७—०७८ पौष मसान्तसम्म योग्यता पुरा भएका छैठौ तहका स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक कागजपत्र पेश गर्न अनुरोध गरेको छ।

विभागले एक सुचना जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९ बमोजिक योग्यता पुरा भएका छैठौं तह सम्मका स्वास्थ्यकर्मी स्तरवृद्दिका लागि काजजपत्र पेश गर्न अनुरोध गरेको हो।

‘स्तरवृद्दि हुने अवधि भन्दा अघिल्लो दुइ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याकंन संकलन राखि पेश गनुहोला,’ सुचनामा भनिएको छ, ‘ यसले प्राव्धानलाई थप सरल,छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मद्दत मिल्ने छ।’

स्वास्थ्यकर्मीको का.स.मू अन्य कार्यलयमा रहेछ भने भने सो कार्यलयले समेत निजको का.स.मूको बन्दी खाम यसै सुचनालाई आधार मानी उपलब्ध गराइ दिन सम्बन्धित सबैलाई विभागले जानकारी दिएको छ।

 Leave a Reply

Your email address will not be published.