१३ सय ९० स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण सुरु, कहाँ–कहाँ बन्दै छन् ?

हेल्थपोस्ट नेपाल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ हजार ३ सय ९० स्वास्थ्यसंस्थाको निमार्ण सम्पन्न गर्ने भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै ‘एक वडा, एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणासार २ वर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्य सस्था बनाइसक्ने गरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको निमार्ण गर्न लागेको हो । जसअनुरुप प्रदेश १ मा २ सय ४४, प्रदेश २ मा २ सय ४५, प्रदेश ३ मा १ सय ८८, गण्डकी प्रदेशमा १सय ४३, प्रदेश ५ मा २सय ००, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ९७, सुदुरपश्चिममा १ सय ७३ स्वास्थ्य केन्द्र निमार्ण हुनेछ ।

प्रदेशअनुसार स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाको अनुपातका आधारमा नयाँ बन्ने संरचनाहरूको स्थान तय गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा क्रमश स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिदैँ जाने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्था निमार्णका लागि सम्न्धित स्थानीय तहलाई लागत अनुमानको ३५ प्रतिशत हुन आउने रकम अनुदानको रुपमा वितीय हस्तान्तरण गरिने र बाँकी रकम कार्य प्रगतिको आधार दिइने बताइएको छ ।

मन्त्रालयको नीति, योजना महाशाखाका अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निमार्णका लागि मन्त्रालयले छनोट गरेका वडाहरुमा यसै आर्थिक वर्षबाट समन्धित स्थानीय तहले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । सेवा प्रवाह गर्दा कम्तीमा खोप,परिवार नियोजन,गर्भवती एवम् शिशु जाँच, साधारण प्रसुती, नवजात शिशु सेवा, डट्स सेवा, पोषण,मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको, औषधि वितरण, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सामान्य उपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ ।

आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक न्युतम जनशक्ति (हेल्थ असिस्टेन्ट वा अ.हेव १ जना स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना । र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी ३ जना विद्यमान ऐन÷नियमावली निर्देशन बमोजिम करारमा लिई काममा लगाउनु पर्ने छ । भवन निर्माण गर्दा वडाको जनसंख्या ७ हजार वा बढी भएको र १६ आनासम्म जमिन उपलब्ध भएमा प्रसूतिसेवासहितको भवन र जनसंख्या ७ हजारभन्दा कम र जमिन ९ आनासम्म भए प्रसूतिसेवाबाहेकका आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरिनेछन् ।Leave a Reply

Your email address will not be published.